Tổng thống Putin sa thải 15 tướng quân đội trước cuộc tập trận lớn nhất 4 thập kỷ

Tổng thống Putin sa thải 15 tướng quân đội trước cuộc tập trận lớn nhất 4 thập kỷ

15 tướng Nga bất ngờ bị bãi chức

15 tướng Nga bất ngờ bị bãi chức

Tổng thống Nga Putin mạnh tay 'trảm' 15 tướng lĩnh

Tổng thống Nga Putin mạnh tay 'trảm' 15 tướng lĩnh

Tổng thống Putin bất ngờ 'trảm' một loạt tướng quân sự

Tổng thống Putin bất ngờ 'trảm' một loạt tướng quân sự

Putin bất ngờ 'trảm' 15 tướng lĩnh ngay trước cuộc tập trận cực lớn

Putin bất ngờ 'trảm' 15 tướng lĩnh ngay trước cuộc tập trận cực lớn

Nga sắp tập trận lịch sử, Tổng thống Putin sa thải 15 tướng

Nga sắp tập trận lịch sử, Tổng thống Putin sa thải 15 tướng

Tổng thống Putin bất ngờ sa thải 15 tướng lĩnh cấp cao

Tổng thống Putin bất ngờ sa thải 15 tướng lĩnh cấp cao

Tổng thống Nga Putin bất ngờ 'trảm' 15 tướng lĩnh

Tổng thống Nga Putin bất ngờ 'trảm' 15 tướng lĩnh