Chuyện lạ thế giới số 229

Chuyện lạ thế giới số 229

Với nỗ lực 21 giờ mỗi tuần, Keith Smith, 41 tuổi, đã giành được một chiếc cúp cho thảm cỏ ấn tượng nhất tại...