Nhà điêu khắc gỗ đá và câu chuyện tìm được khối đá ngọc giá 2,6 tỷ đồng

Nhà điêu khắc gỗ đá và câu chuyện tìm được khối đá ngọc giá 2,6 tỷ đồng

Rộ mốt sưu tập đá ngọc nguyên khối hàng chục tỷ của đại gia Việt

Rộ mốt sưu tập đá ngọc nguyên khối hàng chục tỷ của đại gia Việt

Thú chơi ngọc nguyên khối của đại gia: Xẻ 50 tấn ngọc làm bộ bàn ghế ngồi chơi

Thú chơi ngọc nguyên khối của đại gia: Xẻ 50 tấn ngọc làm bộ bàn ghế ngồi chơi

Phiến ngọc nguyên khối nặng hơn chục tấn, giá 2,6 tỷ đẹp hiếm có ở Yên Bái

Phiến ngọc nguyên khối nặng hơn chục tấn, giá 2,6 tỷ đẹp hiếm có ở Yên Bái

Mãn nhãn ngắm phiến ngọc khổng lồ nặng 16 tấn có giá 2,6 tỉ đồng

Mãn nhãn ngắm phiến ngọc khổng lồ nặng 16 tấn có giá 2,6 tỉ đồng

Khối ngọc nặng 16 tấn: Đại gia xẻ làm sập nằm cho mát lưng

Khối ngọc nặng 16 tấn: Đại gia xẻ làm sập nằm cho mát lưng

Phiến ngọc nguyên khối nặng hơn chục tấn, giá 2,6 tỷ đẹp hiếm có ở Yên Bái

Phiến ngọc nguyên khối nặng hơn chục tấn, giá 2,6 tỷ đẹp hiếm có ở Yên Bái