Điện Biên: Triệt phá vụ vận chuyển 60 bánh hê rô in, bắt giữ 3 đối tượng người Lào

Điện Biên: Triệt phá vụ vận chuyển 60 bánh hê rô in, bắt giữ 3 đối tượng người Lào

Bắt 3 đối tượng, thu giữ 60 bánh heroin, 40.000 viên ma túy và vũ khí

Bắt 3 đối tượng, thu giữ 60 bánh heroin, 40.000 viên ma túy và vũ khí

Điện Biên: Triệt phá vụ vận chuyển 60 bánh hê rô in, bắt giữ 3 đối tượng người Lào

Điện Biên: Triệt phá vụ vận chuyển 60 bánh hê rô in, bắt giữ 3 đối tượng người Lào

Phá đường dây ma túy khủng, thu súng K59 và 60 bánh heroin

Phá đường dây ma túy khủng, thu súng K59 và 60 bánh heroin

Phá vụ vận chuyển 60 bánh heroin, 40.000 viên ma túy tổng hợp

Phá vụ vận chuyển 60 bánh heroin, 40.000 viên ma túy tổng hợp

Điện Biên: Bắt 3 đối tượng mua bán trái phép heroin và ma túy mang theo vũ khí nóng

Điện Biên: Bắt 3 đối tượng mua bán trái phép heroin và ma túy mang theo vũ khí nóng

Bắt 3 đối tượng người Lào, thu 60 bánh heroin, 40.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt 3 đối tượng người Lào, thu 60 bánh heroin, 40.000 viên ma túy tổng hợp

Phá chuyên án ma túy, bắt 3 đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy

Phá chuyên án ma túy, bắt 3 đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn tại Điện Biên

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn tại Điện Biên