Tường tận hệ thống giáp trụ mới trên xe tăng T-54M Việt Nam

Tường tận hệ thống giáp trụ mới trên xe tăng T-54M Việt Nam

Với việc trang bị giáp phản ứng nổ công nghệ mới, xe tăng T-54M mà nhà máy Z153 cải tiến có khả năng kháng...