Kết quả giải thưởng Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2018

Kết quả giải thưởng Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2018

Lễ trao giải Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 31 đã diễn ra tại EX Theater Roppongi vào ngày 2/11/2018...