Với 'Truyện ngắn', Hà Anh Tuấn đã tính sai một bước?

Với 'Truyện ngắn', Hà Anh Tuấn đã tính sai một bước?

Truyện ngắn càng làm rõ hơn những điều người ta hoài nghi về tên tuổi Hà Anh Tuấn: đẹp, cảm xúc, chỉn chu...