Afghanistan tấn công Taliban, ít nhất 40 dân thường thiệt mạng

Afghanistan tấn công Taliban, ít nhất 40 dân thường thiệt mạng

Đàm phán Mỹ-Taliban trước nguy cơ chết yểu

Đàm phán Mỹ-Taliban trước nguy cơ chết yểu

Afghanistan quan ngại thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban

Afghanistan quan ngại thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban

Mỹ-Taliban đồng thuận: Tương lai hòa bình Afghanistan đã ở trước mắt?

Mỹ-Taliban đồng thuận: Tương lai hòa bình Afghanistan đã ở trước mắt?

Mỹ và Afghanistan thảo luận về việc rút quân

Mỹ và Afghanistan thảo luận về việc rút quân

Mỹ và Afghanistan thảo luận thỏa thuận sơ bộ về việc rút quân

Mỹ và Afghanistan thảo luận thỏa thuận sơ bộ về việc rút quân

Afghnistan đề nghị Mỹ chia sẻ về dự thảo thỏa thuận với Taliban

Afghnistan đề nghị Mỹ chia sẻ về dự thảo thỏa thuận với Taliban

Tổng thống Donald Trump và những phát ngôn gây sốc

Tổng thống Donald Trump và những phát ngôn gây sốc

Thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban có thể khiến IS mạnh lên

Thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban có thể khiến IS mạnh lên