Nguy cơ bị nghe lén và đánh cắp mật khẩu bởi các ứng dụng loa thông minh

Nguy cơ bị nghe lén và đánh cắp mật khẩu bởi các ứng dụng loa thông minh

Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra Amazon và Google đã vô tình phê duyệt các ứng dụng loa thông minh được...