Thế lưỡng nan của Hollywood

Thế lưỡng nan của Hollywood

Khi nhiều tập đoàn tham gia dịch vụ trực tuyến với những kênh riêng, thì cuộc chiến giữa màn ảnh rộng và...
Chỉ trong một tuần, ba thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ tự tử

Chỉ trong một tuần, ba thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ tự tử

'Điềm xấu' ám tàu sân bay Mỹ

'Điềm xấu' ám tàu sân bay Mỹ

Đá Johnny Depp khỏi 'Cướp biển', Disney tiết kiệm 90 triệu USD

Đá Johnny Depp khỏi 'Cướp biển', Disney tiết kiệm 90 triệu USD

Nếu không mời Johnny Depp đóng, 'Pirates of the Caribbean' bản reboot tiết kiệm đến 90 triệu USD

Nếu không mời Johnny Depp đóng, 'Pirates of the Caribbean' bản reboot tiết kiệm đến 90 triệu USD

Johnny Depp chính thức bị Disney gạch tên khỏi dự án làm lại 'Cướp Biển Vùng Caribe'

Johnny Depp chính thức bị Disney gạch tên khỏi dự án làm lại 'Cướp Biển Vùng Caribe'

Chấm dứt giấc mơ về bộ phim quy tụ các nàng công chúa Disney, Nhà Chuột không có kế hoạch kết nối các phim thành vũ trụ như Marvel