Cặp vợ chồng 'tung – hứng', lừa tiền tỷ từ dự án 'ảo'

Cặp vợ chồng 'tung – hứng', lừa tiền tỷ từ dự án 'ảo'

Chia nhau 2 ghế chủ tịch, vợ chồng đại gia lừa tiền tỷ của ngân hàng

Chia nhau 2 ghế chủ tịch, vợ chồng đại gia lừa tiền tỷ của ngân hàng

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng Chủ tịch HĐQT lĩnh án 25 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng Chủ tịch HĐQT lĩnh án 25 năm tù

Xét xử hai vợ chồng trong vụ án lừa đảo từ dự án 'ma' nước uống học đường

Xét xử hai vợ chồng trong vụ án lừa đảo từ dự án 'ma' nước uống học đường

Ngân hàng mất tiền vì dự án 'khống'

Ngân hàng mất tiền vì dự án 'khống'

Mượn danh dự án chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng

Mượn danh dự án chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng

Vợ chồng Chủ tịch HĐQT lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền ngân hàng

Vợ chồng Chủ tịch HĐQT lập hồ sơ khống, chiếm đoạt tiền ngân hàng

Điều tra bổ sung vụ án lừa đảo từ dự án 'ma' nước uống học đường

Điều tra bổ sung vụ án lừa đảo từ dự án 'ma' nước uống học đường

Vợ chồng đại gia lừa vi diệu khiến Agribank 'bay hơi' tiền tỷ

Vợ chồng đại gia lừa vi diệu khiến Agribank 'bay hơi' tiền tỷ

Vợ chồng đại gia lừa vi diệu khiến ngân hàng 'bay hơi' tiền tỷ

Vợ chồng đại gia lừa vi diệu khiến ngân hàng 'bay hơi' tiền tỷ

Dùng dự án 'ma' nước uống học đường để lừa vay vốn ngân hàng

Dùng dự án 'ma' nước uống học đường để lừa vay vốn ngân hàng