'Biến' ong lớn thành máy bay không người lái IOT

'Biến' ong lớn thành máy bay không người lái IOT

Giới nghiên cứu Mỹ vừa thử biến một chú ong nghệ thành máy bay không người lái, gọi nó là 'living IoT', hay...