Đại dịch Covid-19 khiến bất động sản bán lẻ lao đao

Đại dịch Covid-19 khiến bất động sản bán lẻ lao đao

Theo Savills Việt Nam, bất động sản bán lẻ, nghỉ dưỡng, văn phòng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.