Dọn đất đón sóng đầu tư mới

Dọn đất đón sóng đầu tư mới

Để đón được làn sóng đầu tư đang dịch chuyển, một trong những việc Việt Nam cần gấp rút làm, đó là chuẩn bị...
Dọn đất đón sóng đầu tư mới

Dọn đất đón sóng đầu tư mới

Hàng loạt công ty lớn của Nhật đăng ký chuyển địa điểm sản xuất từ Trung Quốc tới Việt Nam

Hàng loạt công ty lớn của Nhật đăng ký chuyển địa điểm sản xuất từ Trung Quốc tới Việt Nam

Bất động sản công nghiệp hạn chế cung, giá thuê tăng cao

Bất động sản công nghiệp hạn chế cung, giá thuê tăng cao

Thời cơ vàng của bất động sản công nghiệp?

Thời cơ vàng của bất động sản công nghiệp?

Bất động sản công nghiệp Việt Nam dưới con mắt của các 'sếp' Savills

Bất động sản công nghiệp Việt Nam dưới con mắt của các 'sếp' Savills

Bất động sản công nghiệp vẫn là điểm sáng trong đại dịch

Bất động sản công nghiệp vẫn là điểm sáng trong đại dịch

Những chuyển động tích cực từ bất động sản công nghiệp

Những chuyển động tích cực từ bất động sản công nghiệp

Nhà đầu tư muốn gia nhập thị trường bất động sản công nghiệp tại Việt Nam

Nhà đầu tư muốn gia nhập thị trường bất động sản công nghiệp tại Việt Nam

3 lý do để tin thị trường bất động sản sớm phục hồi

3 lý do để tin thị trường bất động sản sớm phục hồi

Người nước ngoài gia tăng đầu tư bất động sản tại Việt Nam

Người nước ngoài gia tăng đầu tư bất động sản tại Việt Nam