ADB hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị xanh tại 3 thành phố

ADB hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị xanh tại 3 thành phố

ADB hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị xanh tại 3 thành phố

ADB hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị xanh tại 3 thành phố

ADB cho Việt Nam vay 170 triệu USD để ứng phó biến đổi khí hậu

ADB cho Việt Nam vay 170 triệu USD để ứng phó biến đổi khí hậu

ADB hỗ trợ 170 triệu USD phát triển đô thị xanh tại Huế, Vĩnh Phúc và Hà Giang

ADB hỗ trợ 170 triệu USD phát triển đô thị xanh tại Huế, Vĩnh Phúc và Hà Giang

ADB hỗ trợ cho vay phát triển đô thị xanh

ADB hỗ trợ cho vay phát triển đô thị xanh

116.000 hộ dân sẽ hưởng lợi từ khoản vay 170 triệu USD

116.000 hộ dân sẽ hưởng lợi từ khoản vay 170 triệu USD

ADB cho Việt Nam vay 3.800 tỉ đồng phát triển đô thị xanh

ADB cho Việt Nam vay 3.800 tỉ đồng phát triển đô thị xanh

ADB hỗ trợ Việt Nam 170 triệu USD xây dựng cơ sở hạ tầng

ADB hỗ trợ Việt Nam 170 triệu USD xây dựng cơ sở hạ tầng

Việt Nam vay ADB 170 triệu USD để xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị xanh

Việt Nam vay ADB 170 triệu USD để xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị xanh

ADB duyệt 170 triệu USD cho xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị tại 3 tỉnh

ADB duyệt 170 triệu USD cho xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị tại 3 tỉnh