Thời trang ngoại tung hoành trên đất Việt

Thời trang ngoại tung hoành trên đất Việt

Thời trang ngoại tung hoành trên đất Việt

Thời trang ngoại tung hoành trên đất Việt

Cuối 2019, 'ông lớn' Uniqlo mở cửa hàng đầu tiên tại TPHCM

Cuối 2019, 'ông lớn' Uniqlo mở cửa hàng đầu tiên tại TPHCM

Sau Zara, H&M, đến lượt hãng thời trang Uniqlo sắp đặt chân đến Việt Nam

Sau Zara, H&M, đến lượt hãng thời trang Uniqlo sắp đặt chân đến Việt Nam

Uniqlo công bố mở cửa hàng tại TP.HCM năm 2019

Uniqlo công bố mở cửa hàng tại TP.HCM năm 2019

Uniqlo công bố mở cửa hàng tại TP.HCM

Uniqlo công bố mở cửa hàng tại TP.HCM

Việt Nam nằm trong tầm ngắm của ông lớn thời trang Nhật

Việt Nam nằm trong tầm ngắm của ông lớn thời trang Nhật

Lộ trình Uniqlo mở hàng tại Việt Nam

Lộ trình Uniqlo mở hàng tại Việt Nam

Uniqlo tuyên bố kế hoạch mở cửa hàng ở Việt Nam

Uniqlo tuyên bố kế hoạch mở cửa hàng ở Việt Nam