NASA phát hiện vị trí tàu đổ bộ của Ấn Độ va chạm với Mặt Trăng

NASA phát hiện vị trí tàu đổ bộ của Ấn Độ va chạm với Mặt Trăng

Xem Ấn Độ phóng hàng loạt vệ tinh vào quỹ đạo

Xem Ấn Độ phóng hàng loạt vệ tinh vào quỹ đạo

Ấn Độ hoạt động tích cực trên thị trường phóng vệ tinh cỡ nhỏ

Ấn Độ hoạt động tích cực trên thị trường phóng vệ tinh cỡ nhỏ

'Sứ mệnh Mặt Trăng' của Ấn Độ thất bại!

'Sứ mệnh Mặt Trăng' của Ấn Độ thất bại!

Tàu vũ trụ Ấn Độ mất liên lạc ngay trước khi đáp xuống Mặt Trăng

Tàu vũ trụ Ấn Độ mất liên lạc ngay trước khi đáp xuống Mặt Trăng

Ấn Độ công bố hình ảnh đầu tiên của sứ mệnh mặt trăng

Ấn Độ công bố hình ảnh đầu tiên của sứ mệnh mặt trăng

Tàu du hành Ấn Độ đi vào quỹ đạo Mặt Trăng

Ấn Độ thành công đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo mặt trăng

Tàu vũ trụ Chandrayaan-2 của Ấn Độ rời quỹ đạo Trái Đất

Ấn Độ phóng thành công tàu thăm dò Mặt trăng

Ấn Độ phóng tàu vũ trụ thăm dò Mặt Trăng 2

Ấn Độ bất ngờ hủy phóng tàu thăm dò Mặt Trăng vì lỗi kỹ thuật

Ấn Độ bất ngờ hủy phóng tàu thăm dò Mặt Trăng sát thời điểm dự kiến

Ấn Độ trước ngưỡng cửa cường quốc thứ 4 đổ bộ lên Mặt Trăng

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất hiện đại

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất hiện đại

Ấn Độ dùng tên lửa đẩy PSLV-C45 phóng thành công 29 vệ tinh

Ấn Độ phóng thành công 29 vệ tinh