Loạt thiên hà trải qua đợt chuyển đổi đột ngột, kịch tính

Loạt thiên hà trải qua đợt chuyển đổi đột ngột, kịch tính

Các thiên hà có rất nhiều hình dạng, kích cỡ và độ sáng khác nhau, từ các thiên hà thông thường mờ nhạt đến...