Giữ nhịp sản xuất, PVN nộp ngân sách Nhà nước 61,8 ngàn tỷ, vượt 46% kế hoạch 7 tháng

Giữ nhịp sản xuất, PVN nộp ngân sách Nhà nước 61,8 ngàn tỷ, vượt 46% kế hoạch 7 tháng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục nộp ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục nộp ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch

PVN nộp ngân sách nhà nước 61,8 ngàn tỷ, vượt 46% kế hoạch 7 tháng

PVN nộp ngân sách nhà nước 61,8 ngàn tỷ, vượt 46% kế hoạch 7 tháng

7 tháng nộp ngân sách 61,8 tỷ đồng, PVN vượt 46% kế hoạch

7 tháng nộp ngân sách 61,8 tỷ đồng, PVN vượt 46% kế hoạch

Giữ nhịp sản xuất, PVN nộp ngân sách Nhà nước 61,8 ngàn tỷ, vượt 46% kế hoạch 7 tháng

Giữ nhịp sản xuất, PVN nộp ngân sách Nhà nước 61,8 ngàn tỷ, vượt 46% kế hoạch 7 tháng

Lễ ký các thỏa thuận Hợp đồng mua bán khí và Hợp đồng đấu nối Dự án khí Mỏ Sao Vàng-Đại Nguyệt

Lễ ký các thỏa thuận Hợp đồng mua bán khí và Hợp đồng đấu nối Dự án khí Mỏ Sao Vàng-Đại Nguyệt

PVN ký kết các hợp đồng phát triển dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt (Lô 05-1b&c)

PVN ký kết các hợp đồng phát triển dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt (Lô 05-1b&c)

Ký các thỏa thuận dự án khí Sao Vàng - Đại Nguyệt

Ký các thỏa thuận dự án khí Sao Vàng - Đại Nguyệt

Bộ Công Thương: Chưa xem xét đề xuất tăng phí vận chuyển khí của PVN

Bộ Công Thương: Chưa xem xét đề xuất tăng phí vận chuyển khí của PVN