Gương sáng Sao Tháng giêng

Gương sáng Sao Tháng giêng

Trong số 100 đại biểu nhận giải thưởng Sao Tháng Giêng do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng nhân...