Taxi Sao Nghệ chưa được cấp phép đã công khai chở khách

Taxi Sao Nghệ chưa được cấp phép đã công khai chở khách

Dù chưa được cơ quan chức năng cấp phù hiệu nhưng Taxi Sao Nghệ đã công khai hoạt động, tranh giành khách...