50 triệu người dùng Facebook Việt Nam bị lộ thông tin

50 triệu người dùng Facebook Việt Nam bị lộ thông tin

50 triệu số điện thoại của người dùng Facebook Việt Nam bị công khai

50 triệu số điện thoại của người dùng Facebook Việt Nam bị công khai

50 triệu số điện thoại người dùng Facebook Việt Nam bị phát tán công khai trên Internet

50 triệu số điện thoại người dùng Facebook Việt Nam bị phát tán công khai trên Internet

Hơn 50 triệu số điện thoại người dùng Facebook tại Việt Nam bị rò rỉ

Hơn 50 triệu số điện thoại người dùng Facebook tại Việt Nam bị rò rỉ

Facebook nói gì về vụ rò rỉ 419 triệu hồ sơ người dùng?

Facebook nói gì về vụ rò rỉ 419 triệu hồ sơ người dùng?

50 triệu số điện thoại của người dùng Facebook Việt Nam bị công khai trên mạng

50 triệu số điện thoại của người dùng Facebook Việt Nam bị công khai trên mạng

Facebook lộ dữ liệu lớn chưa từng có, 50 triệu người VN bị ảnh hưởng

Facebook lộ dữ liệu lớn chưa từng có, 50 triệu người VN bị ảnh hưởng

Nóng: Facebook làm lộ số điện thoại của gần nửa tỉ người dùng

Nóng: Facebook làm lộ số điện thoại của gần nửa tỉ người dùng