Sanofi Việt Nam ủng hộ 1,3 tỷ đồng phòng chống dịch và khắc phục hạn mặn

Sanofi Việt Nam ủng hộ 1,3 tỷ đồng phòng chống dịch và khắc phục hạn mặn

Sanofi Việt Nam chung tay bảo vệ môi trường, mục tiêu giảm thiểu 50% đồ nhựa dùng một lần đến năm 2025.

Sanofi Việt Nam chung tay bảo vệ môi trường, mục tiêu giảm thiểu 50% đồ nhựa dùng một lần đến năm 2025.

Sanofi tích cực trồng cây 'Vì một tương lai xanh'

Sanofi tích cực trồng cây 'Vì một tương lai xanh'

Sanofi Việt Nam 2 năm liên tục được vinh danh nhà tuyển dụng hàng đầu

Sanofi Việt Nam 2 năm liên tục được vinh danh nhà tuyển dụng hàng đầu

Doanh nghiệp thiệt hại vì người giỏi ra đi

Doanh nghiệp thiệt hại vì người giỏi ra đi

Top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019 Nguyễn Anh Tuyền rời ghế Tổng giám đốc Sanofi Đông Dương

Top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019 Nguyễn Anh Tuyền rời ghế Tổng giám đốc Sanofi Đông Dương

Giữ người tài không chỉ bằng đãi ngộ