Biến động nhân sự cấp cao ở các ngân hàng trước thềm đại hội cổ đông 2020

Biến động nhân sự cấp cao ở các ngân hàng trước thềm đại hội cổ đông 2020

Nhân sự cấp cao của các Ngân hàng luôn là vấn đề nóng được quan tâm. Mùa Đại hội cổ đông 2020 sắp diễn ra,...
Cắt giảm nhân sự ngân hàng không còn là 'cảnh báo đỏ'

Cắt giảm nhân sự ngân hàng không còn là 'cảnh báo đỏ'

VPBank miễn nhiệm 2 Phó Tổng người nước ngoài

VPBank miễn nhiệm 2 Phó Tổng người nước ngoài

VPBank liên tiếp miễn nhiệm 2 phó Tổng giám đốc ngoại

VPBank liên tiếp miễn nhiệm 2 phó Tổng giám đốc ngoại

VPBank miễn nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc người nước ngoài

VPBank miễn nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc người nước ngoài

VPBank miễn nhiệm 2 nhân sự cấp cao người nước ngoài

VPBank miễn nhiệm 2 nhân sự cấp cao người nước ngoài