Sinh ra với hội chứng 'người cá' hiếm gặp, em bé Ấn Độ chỉ sống 15 phút sau khi chào đời

Sinh ra với hội chứng 'người cá' hiếm gặp, em bé Ấn Độ chỉ sống 15 phút sau khi chào đời

15 phút cuộc đời ngắn ngủi của em bé 'người cá' sinh ra tại Ấn Độ

15 phút cuộc đời ngắn ngủi của em bé 'người cá' sinh ra tại Ấn Độ

Chủ quan không siêu âm theo dõi, mẹ tá hỏa sinh con `người cá`

Chủ quan không siêu âm theo dõi, mẹ tá hỏa sinh con `người cá`

Bé sơ sinh mắc hội chứng 'nàng tiên cá' chào thế giới 15 phút thì qua đời

Bé sơ sinh mắc hội chứng 'nàng tiên cá' chào thế giới 15 phút thì qua đời

Thêm một 'nàng tiên cá' chào đời tại Ấn Độ

Thêm một 'nàng tiên cá' chào đời tại Ấn Độ

Ca song sinh có tỷ lệ cực kì hiếm gặp trên thế giới

Ca song sinh có tỷ lệ cực kì hiếm gặp trên thế giới

Thương tâm cặp sinh đôi hai đầu, chung một thân thể

Thương tâm cặp sinh đôi hai đầu, chung một thân thể

Cuộc đời 24 giờ của cặp song sinh dính nhau một thân hai đầu

Cuộc đời 24 giờ của cặp song sinh dính nhau một thân hai đầu

Thương tâm cặp sinh đôi hai đầu, chung một thân thể

Thương tâm cặp sinh đôi hai đầu, chung một thân thể