Tàu vỏ thép - Vạn sự khởi đầu nan

Tàu vỏ thép - Vạn sự khởi đầu nan

Hiệu quả của tàu vỏ thép không còn là chuyện trên giấy, vì đã được ngư dân kiểm nghiệm qua những chuyến...