Ly tán và hạnh phúc đoàn viên

Ly tán và hạnh phúc đoàn viên

Những dấu mốc không thể quên cuộc hội ngộ các gia đình Hàn Quốc và Triều Tiên

Những dấu mốc không thể quên cuộc hội ngộ các gia đình Hàn Quốc và Triều Tiên

Có nỗi đau nào hơn khi chưa kịp gặp mặt đã nghe tin người thân qua đời trong cuộc đoàn tụ Hàn - Triều

Có nỗi đau nào hơn khi chưa kịp gặp mặt đã nghe tin người thân qua đời trong cuộc đoàn tụ Hàn - Triều

Xúc động cảnh người mẹ 68 năm mới gặp lại con vì chiến tranh Triều Tiên

Xúc động cảnh người mẹ 68 năm mới gặp lại con vì chiến tranh Triều Tiên

Đau đáu nỗi lòng những gia đình ly tán 68 năm vì chiến tranh Triều Tiên

Đau đáu nỗi lòng những gia đình ly tán 68 năm vì chiến tranh Triều Tiên

Đẫm nước mắt cảnh mẹ già chỉ mong gặp lại con trước khi chết trong cuộc đoàn tụ Hàn - Triều

Đẫm nước mắt cảnh mẹ già chỉ mong gặp lại con trước khi chết trong cuộc đoàn tụ Hàn - Triều

Đoàn tụ Hàn-Triều: Người mẹ 92 tuổi chờ ôm con trai 68 năm không gặp

Đoàn tụ Hàn-Triều: Người mẹ 92 tuổi chờ ôm con trai 68 năm không gặp

Đoàn tụ Hàn - Triều: Người mẹ 92 tuổi chờ ôm con trai 68 năm không gặp

Đoàn tụ Hàn - Triều: Người mẹ 92 tuổi chờ ôm con trai 68 năm không gặp