iPhone lộ nhiều lỗ hổng bảo mật khiến thiết bị dễ bị tin tặc tấn công

iPhone lộ nhiều lỗ hổng bảo mật khiến thiết bị dễ bị tin tặc tấn công

Tin tặc lợi dụng 1 trong 6 lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành iOS để gửi tin nhắn chứa mã độc đến các điện...