Samsung Showcase mang đến mô hình hệ sinh thái công nghệ đa dạng

Samsung Showcase mang đến mô hình hệ sinh thái công nghệ đa dạng

Việt Nam sở hữu 'biểu tượng công nghệ' nằm trong Top 3 thế giới của Samsung

Việt Nam sở hữu 'biểu tượng công nghệ' nằm trong Top 3 thế giới của Samsung

Samsung Showcase, mô hình triển lãm và trải nghiệm công nghệ hiện đại trên thế giới đến Việt Nam

Samsung Showcase, mô hình triển lãm và trải nghiệm công nghệ hiện đại trên thế giới đến Việt Nam

Chỉ sau Đức và Mỹ, Samsung hoàn thành showcase lớn thứ 3 thế giới tại Việt Nam

Chỉ sau Đức và Mỹ, Samsung hoàn thành showcase lớn thứ 3 thế giới tại Việt Nam

Samsung đem mô hình trải nghiệm công nghệ Showcase về Việt Nam

Samsung đem mô hình trải nghiệm công nghệ Showcase về Việt Nam

Chính thức ra mắt Trung tâm trải nghiệm công nghệ hiện đại Samsung Showcase

Chính thức ra mắt Trung tâm trải nghiệm công nghệ hiện đại Samsung Showcase

Samsung ra mắt trung tâm trải nghiệm công nghệ hiện đại tại Việt Nam

Samsung ra mắt trung tâm trải nghiệm công nghệ hiện đại tại Việt Nam

Ra mắt trung tâm trải nghiệm Samsung Showcase đầu tiên tại Châu Á

Ra mắt trung tâm trải nghiệm Samsung Showcase đầu tiên tại Châu Á

Ra mắt trung tâm trải nghiệm công nghệ hiện đại Samsung Showcase

Ra mắt trung tâm trải nghiệm công nghệ hiện đại Samsung Showcase