Khánh thành Công viên Fidel tại Quảng Trị

Khánh thành Công viên Fidel tại Quảng Trị

Khánh thành công viên mang tên lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Khánh thành công viên mang tên lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Quảng Trị: Khánh thành công viên mang tên lãnh tụ Cuba

Quảng Trị: Khánh thành công viên mang tên lãnh tụ Cuba

Khánh thành công viên Fidel Castro

Khánh thành công viên Fidel Castro

Khánh thành công viên Fidel Castro tại Quảng Trị

Khánh thành công viên Fidel Castro tại Quảng Trị

Kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam VN

Kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng đất lửa Quảng Trị

Kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Cuba Fidel Castro đến thăm vùng đất lửa Quảng Trị

Những khoảnh khắc lãnh tụ Fidel Castro trên vùng 'đất lửa' Quảng Trị

Những khoảnh khắc lãnh tụ Fidel Castro trên vùng 'đất lửa' Quảng Trị

Những khoảnh khắc lãnh tụ Fidel Castro trên vùng 'đất lửa' Quảng Trị

Những khoảnh khắc lãnh tụ Fidel Castro trên vùng 'đất lửa' Quảng Trị

Tượng đài của vị lãnh tụ Cuba trong lòng người dân Quảng Trị

Tượng đài của vị lãnh tụ Cuba trong lòng người dân Quảng Trị

Kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Fidel Castro thăm vùng 'đất lửa' Quảng Trị

Kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Fidel Castro thăm vùng 'đất lửa' Quảng Trị

Kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam

Kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam

Kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam

Kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam

Lễ Kỷ niệm 45 năm ngày Fidel thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam

Lễ Kỷ niệm 45 năm ngày Fidel thăm vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam

Lễ kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam

Lễ kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam

Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba thăm các di tích lịch sử cách mạng tại Quảng Trị

Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba thăm các di tích lịch sử cách mạng tại Quảng Trị

Kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam

Kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam

Trưng bày ảnh nhân kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng Quảng Trị

Trưng bày ảnh nhân kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng Quảng Trị

Đoàn đại biểu cấp cao Cuba thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới

Đoàn đại biểu cấp cao Cuba thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới

Đoàn đại biểu Cuba thăm công trình lãnh tụ Fidel tặng Việt Nam tại Quảng Bình

Đoàn đại biểu Cuba thăm công trình lãnh tụ Fidel tặng Việt Nam tại Quảng Bình

Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Cuba thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới

Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Cuba thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới

Đoàn đại biểu Cuba thăm Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới

Đoàn đại biểu Cuba thăm Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cuba