Hơn 350 người ngộ độc vì hải sản của tiệc cưới: Ăn thế nào để an toàn?

Hơn 350 người ngộ độc vì hải sản của tiệc cưới: Ăn thế nào để an toàn?

Kết quả các xét nghiệm cho thấy nguyên nhân gây ngộ độc là do vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus có trong món...
Hơn 300 người ngộ độc gỏi hải sản: Bất ngờ những lý do gây ngộ độc hải sản và lưu ý khi ăn hải sản bạn đừng quên

Hơn 300 người ngộ độc gỏi hải sản: Bất ngờ những lý do gây ngộ độc hải sản và lưu ý khi ăn hải sản bạn đừng quên

Hơn 300 người nhập viện sau tiệc cưới: Nguyên nhân từ món ăn được nhiều người yêu thích

Hơn 300 người nhập viện sau tiệc cưới: Nguyên nhân từ món ăn được nhiều người yêu thích

Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc khiến hàng trăm người nhập viện ở Đắk Lắk

Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc khiến hàng trăm người nhập viện ở Đắk Lắk

Hàng trăm người bị ngộ độc tại Đắk Lắk: Đình chỉ 2 cơ sở phục vụ đám cưới

Hàng trăm người bị ngộ độc tại Đắk Lắk: Đình chỉ 2 cơ sở phục vụ đám cưới

Đã tìm ra 'thủ phạm' khiến 300 người ngộ độc sau khi ăn tiệc cưới

Đã tìm ra 'thủ phạm' khiến 300 người ngộ độc sau khi ăn tiệc cưới

300 người ngộ độc vì ăn gỏi hải sản tại tiệc cưới

300 người ngộ độc vì ăn gỏi hải sản tại tiệc cưới

Đã xác định nguyên nhân vụ việc hơn 300 người nhập viện sau khi đi ăn tiệc cưới

Đã xác định nguyên nhân vụ việc hơn 300 người nhập viện sau khi đi ăn tiệc cưới

Tìm ra 'thủ phạm' khiến hơn 350 người nhập viện

Tìm ra 'thủ phạm' khiến hơn 350 người nhập viện

300 người ngộ độc vì ăn gỏi hải sản tại tiệc cưới

300 người ngộ độc vì ăn gỏi hải sản tại tiệc cưới

Đắk Lắk: Xác định được nguyên nhân khiến hàng trăm người nhập viện sau khi ăn tiệc

Đắk Lắk: Xác định được nguyên nhân khiến hàng trăm người nhập viện sau khi ăn tiệc

Hơn 300 khách đám cưới nhập viện ở Đắk Lắk sau ăn gỏi hải sản

Hơn 300 khách đám cưới nhập viện ở Đắk Lắk sau ăn gỏi hải sản

Hơn 300 người ngộ độc ở Đác Lắc là do ăn gỏi hải sản tại tiệc cưới

Đắk Lắk đã xác định được nguyên nhân gây ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể

Đắk Lắk đã xác định được nguyên nhân gây ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể