Bi kịch của cô dâu Pakistan tưởng lấy được chồng TQ giàu

Bi kịch của cô dâu Pakistan tưởng lấy được chồng TQ giàu

Một phụ nữ Pakistan chết hai tuần sau khi trở về từ Trung Quốc, làm gióng lên hồi chuông báo động về nạn...
Chính phủ Pakistan bỏ mặc 629 phụ nữ bị bán sang Trung Quốc?

Chính phủ Pakistan bỏ mặc 629 phụ nữ bị bán sang Trung Quốc?

Hàng trăm phụ nữ bị bán nhưng Pakistan ngại 'đụng' Trung Quốc?

Hàng trăm phụ nữ bị bán nhưng Pakistan ngại 'đụng' Trung Quốc?

Những cô gái Pakistan bị bán sang Trung Quốc làm nô lệ tình dục

Những cô gái Pakistan bị bán sang Trung Quốc làm nô lệ tình dục

20 triệu người bị buôn bán với nguồn lợi phi pháp 150 tỷ USD

20 triệu người bị buôn bán với nguồn lợi phi pháp 150 tỷ USD

Lấy chồng Trung Quốc, nhiều phụ nữ Pakistan trở thành nô lệ tình dục

Lấy chồng Trung Quốc, nhiều phụ nữ Pakistan trở thành nô lệ tình dục

Cô dâu Pakistan bị cha mẹ ép gả sang TQ qua các đường dây buôn người