Dệt may tự tin tăng trưởng

Dệt may tự tin tăng trưởng

Hơn 900 doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt và may

Hơn 900 doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt và may

SaigonTex 2018 có nhiều công nghệ mới cho ngành may mặc

SaigonTex 2018 có nhiều công nghệ mới cho ngành may mặc

Doanh nghiệp của 27 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Saigontex 2018

Doanh nghiệp của 27 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Saigontex 2018

Tín hiệu tốt về tỷ lệ nội địa hóa trong ngành dệt may

Tín hiệu tốt về tỷ lệ nội địa hóa trong ngành dệt may

27 quốc gia, vùng lãnh thổ dự triển lãm quốc tế Saigontex 2018

Công nghệ tự động hóa nổi bật tại Triển lãm SAIGONTEX 2018

Công nghệ tự động hóa nổi bật tại Triển lãm SAIGONTEX 2018

Hơn 900 doanh nghiệp từ 27 quốc gia và lãnh thổ tham gia triển lãm dệt may Saigontex 2018

Hơn 900 doanh nghiệp từ 27 quốc gia và lãnh thổ tham gia triển lãm dệt may Saigontex 2018