Intel Việt Nam tặng thiết bị phòng, chống dịch Covid-19

Intel Việt Nam tặng thiết bị phòng, chống dịch Covid-19

Đạp xe trực tuyến gây quỹ hơn 27.000 USD cho trẻ em Việt Nam

Đạp xe trực tuyến gây quỹ hơn 27.000 USD cho trẻ em Việt Nam

'Thử thách bước chân' 2020: Hỗ trợ trẻ em nghèo trong đại dịch Covid-19

'Thử thách bước chân' 2020: Hỗ trợ trẻ em nghèo trong đại dịch Covid-19

Đạp xe gây quỹ giúp Saigon Children's Charity hỗ trợ trẻ em khó khăn

Đạp xe gây quỹ giúp Saigon Children's Charity hỗ trợ trẻ em khó khăn

Dạ tiệc của Saigon Children's Charity gây quỹ được 35 tỷ đồng trong 11 năm

Dạ tiệc của Saigon Children's Charity gây quỹ được 35 tỷ đồng trong 11 năm

Saigonchildren tổ chức hội trại cho hơn 100 em có hoàn cảnh khó khăn

Saigonchildren tổ chức hội trại cho hơn 100 em có hoàn cảnh khó khăn

Gần 20.000 người khắp châu Á tham gia chạy từ thiện vì trẻ thơ

Saigonchildren cải tạo trường tiểu học cho 70 học sinh xã nghèo Hậu Giang

Một gia đình người Anh 17 năm giúp đỡ trẻ tự kỷ ở Việt Nam

Hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Năm 2018: Phi chính phủ nước ngoài tài trợ Đồng Nai gần 80 tỷ đồng

H2H: Một thập kỷ hành trình đạp xe gây quỹ cho trẻ em kém may mắn

BASF xây mới hai phòng học cho Trường mẫu giáo Sông Ray, Đồng Nai

Đồng Nai: 70 trẻ mẫu giáo vùng sâu vùng xa sẽ được học trong ngôi trường mới