Kỷ luật nhiều lãnh đạo Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Kỷ luật nhiều lãnh đạo Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Cựu Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng bị khởi tố thêm tội tham ô

Cựu Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng bị khởi tố thêm tội tham ô

Hủy chuyển nhượng dự án giữa Sagri và TCty CP Phong Phú

Hủy chuyển nhượng dự án giữa Sagri và TCty CP Phong Phú

Khởi tố nguyên Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Khởi tố nguyên Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng bị cách chức vì vi phạm rất nghiêm trọng

Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng bị cách chức vì vi phạm rất nghiêm trọng

Đình chỉ công tác Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Đình chỉ công tác Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Đình chỉ công tác Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Tổng giám đốc SAGRI ký khống gần 20 tỷ đồng, liên tục vay hàng trăm tỷ để... gửi ngân hàng