Vì sao TP.HCM 'xét lại' mức kỷ luật em trai cựu Bí thư Thành ủy?

Vì sao TP.HCM 'xét lại' mức kỷ luật em trai cựu Bí thư Thành ủy?

Cho rằng kỷ luật 'khiển trách' CEO SAGRI Lê Tấn Hùng là chưa chính xác, TP HCM lập Hội đồng kỷ luật mới

Cho rằng kỷ luật 'khiển trách' CEO SAGRI Lê Tấn Hùng là chưa chính xác, TP HCM lập Hội đồng kỷ luật mới

Xem xét lại hình thức kỷ luật Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Xem xét lại hình thức kỷ luật Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Xét lại mức kỷ luật Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Xét lại mức kỷ luật Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng

Bòn rút hoa lợi từ đất nông nghiệp

Bòn rút hoa lợi từ đất nông nghiệp

Ông Lê Tấn Hùng nói về đất công của Sagri

Ông Lê Tấn Hùng nói về đất công của Sagri

Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng: Sẽ tính toán lại 188 hợp đồng khoán đất công tại Bình Chánh

Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng: Sẽ tính toán lại 188 hợp đồng khoán đất công tại Bình Chánh