Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân

Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 66 ngày Quốc khánh nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân (01/11/1954 –...

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân

Lãnh đạo Việt Nam điện mừng Quốc khánh Algeria

Đại sứ Nguyễn Thành Vinh trình Thư Ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria

Đại sứ Nguyễn Thành Vinh trình Thư Ủy nhiệm lên Tổng thống Algeria

Tổng thống Algeria đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam

Tổng thống Algeria đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam

Tổng thống Algeria đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam

Tổng thống Algeria đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam

Điện mừng Thủ tướng Algeria

Tân Tổng thống Algeria công bố nội các mới

Tân Tổng thống Algeria công bố nội các mới

Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện và thư mừng nhân dịp 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện và thư mừng nhân dịp 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện và thư mừng Quốc khánh

Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện và thư mừng Quốc khánh