Tuyến đường cao tốc xuyên qua sa mạc lớn nhất Trung Quốc có gì đặc biệt?

Tuyến đường cao tốc xuyên qua sa mạc lớn nhất Trung Quốc có gì đặc biệt?

Trung Quốc dọa Ấn Độ, 'vớ' được mỏ dầu tỷ tấn

Trung Quốc dọa Ấn Độ, 'vớ' được mỏ dầu tỷ tấn

Trung Quốc lên kế hoạch khống chế mạch máu Ấn Độ

Trung Quốc lên kế hoạch khống chế mạch máu Ấn Độ

Tham vọng biến Tân Cương thành California

Tham vọng biến Tân Cương thành California

Trung Quốc muốn xây đường hầm dẫn nước dài 1.000 km đến Tân Cương

Trung Quốc muốn xây đường hầm dẫn nước dài 1.000 km đến Tân Cương

Trung Quốc xây đường hầm Tây Tạng-Tân Cương dài 1.000km

Trung Quốc xây đường hầm Tây Tạng-Tân Cương dài 1.000km

TQ muốn xây hầm 1.000 km dẫn nước từ Tây Tạng về Tân Cương

TQ muốn xây hầm 1.000 km dẫn nước từ Tây Tạng về Tân Cương