Bế mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng biên giới Việt Nam - Lào

Bế mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng biên giới Việt Nam - Lào

Tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vùng biên giới Việt - Lào

Tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vùng biên giới Việt - Lào

Thắm tình đoàn kết, hữu nghị dân tộc vùng biên giới Việt Nam - Lào

Thắm tình đoàn kết, hữu nghị dân tộc vùng biên giới Việt Nam - Lào

Khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc biên giới Việt Nam - Lào

Khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc biên giới Việt Nam - Lào

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch 2019

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch 2019

Sắp diễn ra ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số biên giới Việt Nam – Lào

Sắp diễn ra ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số biên giới Việt Nam – Lào

Nhiều sắc màu văn hóa độc đáo sẽ hiện diện tại Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt - Lào

Nhiều sắc màu văn hóa độc đáo sẽ hiện diện tại Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt - Lào