Các cấp Hội CCB tỉnh: Gần cơ sở, sát hội viên

Các cấp Hội CCB tỉnh: Gần cơ sở, sát hội viên

Những năm qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã triển khai nhiều chương trình chăm lo cho các gia đình chính...