Những nữ chiến sĩ 'mũ nồi xanh' Việt Nam: Thanh xuân muôn dặm vươn xa…

Những nữ chiến sĩ 'mũ nồi xanh' Việt Nam: Thanh xuân muôn dặm vươn xa…

Đoàn Bệnh viện dã chiến Việt Nam tới sân bay quốc tế Juba, Nam Sudan

Đoàn Bệnh viện dã chiến Việt Nam tới sân bay quốc tế Juba, Nam Sudan

Những nữ sứ giả hòa bình mặc áo blouse

Những nữ sứ giả hòa bình mặc áo blouse

Bộ áo dài thiên thanh trong hành trang nữ bác sĩ đi Nam Sudan

Bộ áo dài thiên thanh trong hành trang nữ bác sĩ đi Nam Sudan

Những 'bóng hồng' Việt Nam tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Những 'bóng hồng' Việt Nam tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Những 'bóng hồng' Việt Nam tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Những 'bóng hồng' Việt Nam tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

63 thành viên xuất quân tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc

63 thành viên xuất quân tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân lên đường sang Nam Sudan

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam xuất quân lên đường sang Nam Sudan

63 chiến sĩ Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế

63 chiến sĩ Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ quốc tế

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường sang Nam Sudan

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường sang Nam Sudan

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường sang Nam Sudan

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường sang Nam Sudan

Những 'bóng hồng' Việt Nam tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

Những 'bóng hồng' Việt Nam tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

Gác việc gia đình, những 'bóng hồng' lên đường đi làm sứ mệnh gìn giữ hòa bình thế giới

Gác việc gia đình, những 'bóng hồng' lên đường đi làm sứ mệnh gìn giữ hòa bình thế giới