Hơn 1 tỷ đồng tài trợ cho sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc

Hơn 1 tỷ đồng tài trợ cho sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc

Học sinh Hà Tĩnh giành giải nhì ý tưởng khởi nghiệp

Học sinh Hà Tĩnh giành giải nhì ý tưởng khởi nghiệp

Sinh viên khởi nghiệp: Ý tưởng xuất phát từ thực tế

Sinh viên khởi nghiệp: Ý tưởng xuất phát từ thực tế

Trao giải Cuộc thi 'Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp – SWIS 2018'

Trao giải Cuộc thi 'Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp – SWIS 2018'

Trao giải cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp 2018

Trao giải cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp 2018

Để sinh viên ra trường không chỉ kiếm việc làm mà còn tạo ra nhiều việc làm cho người khác

Để sinh viên ra trường không chỉ kiếm việc làm mà còn tạo ra nhiều việc làm cho người khác

Lộ diện dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất của học sinh, sinh viên

Lộ diện dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất của học sinh, sinh viên

Trao giải cuộc thi 'Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp - SWIS 2018'

Trao giải cuộc thi 'Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp - SWIS 2018'

Trao giải cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp

Trao giải cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp

Trao giải Cuộc thi 'Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp – SWIS 2018'

Trao giải Cuộc thi 'Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp – SWIS 2018'

Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 16/12

Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 16/12