Một dự án của sinh viên trường ĐH Văn hóa Hà Nội lọt vào chung kết cuộc thi SV-Startup 2019

Một dự án của sinh viên trường ĐH Văn hóa Hà Nội lọt vào chung kết cuộc thi SV-Startup 2019

Tham gia cuộc thi SV-Startup 2019, dự án của sinh viên trường ĐH Văn hóa Hà Nội đã vào tới vòng chung kết...
Hai học sinh Quảng Ninh đạt giải Ba cuộc thi SV- Startup 2019

Hai học sinh Quảng Ninh đạt giải Ba cuộc thi SV- Startup 2019

Cơ hội khởi nghiệp cho học sinh sinh viên cả nước

Cơ hội khởi nghiệp cho học sinh sinh viên cả nước

Trao giải cuộc thi 'Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp' năm 2019

Trao giải cuộc thi 'Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp' năm 2019

Đại học Bách khoa Hà Nội xuất sắc giành giải Nhất

Đại học Bách khoa Hà Nội xuất sắc giành giải Nhất

Sinh viên Bách khoa giành giải Nhất cuộc thi SV-Startup 2019

Sinh viên Bách khoa giành giải Nhất cuộc thi SV-Startup 2019

Sinh viên Bách khoa giành giải Nhất SV-Startup 2019

Sinh viên Bách khoa giành giải Nhất SV-Startup 2019

Hai học sinh của Quảng Ninh xuất sắc đoạt giải ba vòng chung kết Cuộc thi SV-Startup 2019

Hai học sinh của Quảng Ninh xuất sắc đoạt giải ba vòng chung kết Cuộc thi SV-Startup 2019

SV-Startup 2019: Khơi dậy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp

SV-Startup 2019: Khơi dậy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp

Những bước chạy đà ấn tượng đang dần hình thành

Những bước chạy đà ấn tượng đang dần hình thành

Hai học sinh TX Quảng Yên lọt vào vòng chung kết Cuộc thi SV-Startup 2019

Hai học sinh TX Quảng Yên lọt vào vòng chung kết Cuộc thi SV-Startup 2019

Nhiều cơ hội kết nối dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên với nhà đầu tư

Nhiều cơ hội kết nối dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên với nhà đầu tư

SV-STARTUP 2019 tăng lượng cung - cầu khởi nghiệp

SV-STARTUP 2019 tăng lượng cung - cầu khởi nghiệp

SV - STARTUP 2019: Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên 2019

SV - STARTUP 2019: Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên 2019

Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV năm 2019: Nhân lên những tinh thần khởi nghiệp

Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV năm 2019: Nhân lên những tinh thần khởi nghiệp

Khởi động Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên 2019

Khởi động Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên 2019

Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên

Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên

Tổ chức Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019

Tổ chức Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019

Cơ hội kết nối dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên với nhà đầu tư

Cơ hội kết nối dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên với nhà đầu tư

Cơ hội tiếp cận khởi nghiệp của học sinh, sinh viên toàn quốc

Cơ hội tiếp cận khởi nghiệp của học sinh, sinh viên toàn quốc

SV-STARTUP 2019: Bất ngờ chất lượng các dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên tham gia dự thi

SV-STARTUP 2019: Bất ngờ chất lượng các dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên tham gia dự thi

Dự án sáng tạo của học sinh THCS lọt chung kết SV-Startup 2019

Dự án sáng tạo của học sinh THCS lọt chung kết SV-Startup 2019