Đội tuyển Việt Nam chốt lịch đá giao hữu với Jordan tại UAE

Đội tuyển Việt Nam chốt lịch đá giao hữu với Jordan tại UAE

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với 'quân xanh' Jordan tại UAE, trước khi bước vào vòng loại thứ hai World...
Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Jordan tại UAE

Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Jordan tại UAE

ĐT Việt Nam đá giao hữu với Jordan vào ngày nào?

ĐT Việt Nam đá giao hữu với Jordan vào ngày nào?

ĐT Việt Nam chốt lịch đá giao hữu với ĐT Jordan tại UAE

ĐT Việt Nam chốt lịch đá giao hữu với ĐT Jordan tại UAE

31/5/2021, đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Jordan

31/5/2021, đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Jordan

Đội tuyển Việt Nam chốt lịch đá giao hữu với Jordan

Đội tuyển Việt Nam chốt lịch đá giao hữu với Jordan

ĐT Việt Nam đá giao hữu với Jordan vào ngày 31/5

ĐT Việt Nam đá giao hữu với Jordan vào ngày 31/5

Đội tuyển Việt Nam chốt lịch đá giao hữu với Jordan tại UAE

Đội tuyển Việt Nam chốt lịch đá giao hữu với Jordan tại UAE