Australia thiếu nhân lực trầm trọng cho kế hoạch đóng tàu chiến mới

Australia thiếu nhân lực trầm trọng cho kế hoạch đóng tàu chiến mới

Việc thiếu công nhân có thể là mối đe dọa lớn nhất đối với kế hoạch đóng mới hạm đội tàu chiến và tàu ngầm...