Hội nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ASEAN lần thứ 26

Hội nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ASEAN lần thứ 26

Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải ASEAN lần thứ 26 (ATM 26) dưới hình thức trực tuyến đã thông qua...
Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN 26: Phục hồi giao thông sau đại dịch Covid-19

Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN 26: Phục hồi giao thông sau đại dịch Covid-19

ASEAN kêu gọi sự phối hợp của các cơ quan chuyên ngành trong triển khai MPAC 2025

ASEAN kêu gọi sự phối hợp của các cơ quan chuyên ngành trong triển khai MPAC 2025

Kết nối GTVT vì một ASEAN thông suốt, thịnh vượng

Kết nối GTVT vì một ASEAN thông suốt, thịnh vượng

Thúc đẩy hợp tác giao thông vận tải vì thịnh vượng chung ASEAN

Thúc đẩy hợp tác giao thông vận tải vì thịnh vượng chung ASEAN

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải các nước ASEAN

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị Bộ trưởng Giao thông Vận tải các nước ASEAN

Tăng cường kết nối giao thông trong ASEAN

Tăng cường kết nối giao thông trong ASEAN

Hội nghị STOM 48 bàn thảo nhiều vấn đề giao thông ASEAN quan trọng

Hội nghị STOM 48 bàn thảo nhiều vấn đề giao thông ASEAN quan trọng

Khai mạc hội nghị quan chức cấp cao GTVT khối ASEAN

Khai mạc hội nghị quan chức cấp cao GTVT khối ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 25 diễn ra tại Hà Nội từ 14-15/11

Hội nghị Bộ trưởng GTVT ASEAN lần thứ 25 diễn ra tại Hà Nội từ 14-15/11

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm Trưởng Ban chỉ đạo ATM 25

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm Trưởng Ban chỉ đạo ATM 25

Hội nghị quan chức cấp cao giao thông vận tải ASEAN lần thứ 47

Hội nghị quan chức cấp cao giao thông vận tải ASEAN lần thứ 47