Tiếp cận nguồn nhân lực số trong lĩnh vực STEM

Tiếp cận nguồn nhân lực số trong lĩnh vực STEM

Đổi mới, sáng tạo, kết nối nguồn nhân lực số trong thời đại kinh tế số là những vấn đề được nhiều đại biểu...