Chạm vào Cách mạng Công nghiệp 4.0

Chạm vào Cách mạng Công nghiệp 4.0

Hỗ trợ trẻ vùng miền núi tiếp cận giáo dục STEM

Hỗ trợ trẻ vùng miền núi tiếp cận giáo dục STEM

Độc đáo chơi nhạc cụ bằng trái cây tại Ngày hội STEM 2018

Độc đáo chơi nhạc cụ bằng trái cây tại Ngày hội STEM 2018

Ngày hội STEM 2018: Đánh thức đam mê khoa học ở trẻ

Ngày hội STEM 2018: Đánh thức đam mê khoa học ở trẻ

Ngày hội STEM 2018: 'Chạm' vào cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày hội STEM 2018: 'Chạm' vào cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày hội STEM 2018: Khi học sinh được 'chạm' vào những điều mình thích

Ngày hội STEM 2018: Khi học sinh được 'chạm' vào những điều mình thích

Ngày hội STEM 2018: Dự kiến đón 3.000 lượt học sinh

Ngày hội STEM 2018: Dự kiến đón 3.000 lượt học sinh

STEM 2018: Giúp học sinh 'chạm' vào cách mạng công nghiệp 4.0

STEM 2018: Giúp học sinh 'chạm' vào cách mạng công nghiệp 4.0

Học trò cấp 1 trường làng thi lập trình robot

Học trò cấp 1 trường làng thi lập trình robot

Học trò trường làng lập trình robot điều khiển bằng smartphone

Học trò trường làng lập trình robot điều khiển bằng smartphone