Nữ tiến sĩ màu xanh lá cây

Nữ tiến sĩ màu xanh lá cây

Tiến sĩ Vi sinh vật học Mai Thi đam mê theo đuổi từ hồi công tác ở cơ quan bảo vệ môi trường của tỉnh Sóc...