Bộ GTVT gửi thư khen nhân viên hàng không trả lại gần 1 tỷ cho khách

Bộ GTVT gửi thư khen nhân viên hàng không trả lại gần 1 tỷ cho khách

Bộ trưởng GTVT khen ngợi nhân viên hàng không trả lại 1 tỷ cho khách

Bộ trưởng GTVT khen ngợi nhân viên hàng không trả lại 1 tỷ cho khách

Bộ trưởng GTVT gửi thư khen nhân viên phát hiện 1 tỷ đồng trên máy bay

Bộ trưởng GTVT gửi thư khen nhân viên phát hiện 1 tỷ đồng trên máy bay

Nhân viên trả lại 1 tỷ đồng cho hành khách nhận thư khen của Bộ trưởng Bộ GTVT

Nhân viên trả lại 1 tỷ đồng cho hành khách nhận thư khen của Bộ trưởng Bộ GTVT

Bộ trưởng GTVT khen nhân viên hàng không trả khách 1 tỷ đồng bỏ quên

Bộ trưởng GTVT khen nhân viên hàng không trả khách 1 tỷ đồng bỏ quên

Nhân viên sân bay trả tài sản gần 1 tỉ đồng cho khách nước ngoài

Nhân viên sân bay trả tài sản gần 1 tỉ đồng cho khách nước ngoài

Trả lại hành khách tài sản thất lạc trị giá gần 1 tỷ đồng

Trả lại hành khách tài sản thất lạc trị giá gần 1 tỷ đồng

Nhặt được gần 1 tỷ đồng trên máy bay, nữ nhân viên trả lại hành khách

Nhặt được gần 1 tỷ đồng trên máy bay, nữ nhân viên trả lại hành khách

Khách bỏ quên tài sản 1 tỷ đồng được nhân viên hàng không trả lại

Khách bỏ quên tài sản 1 tỷ đồng được nhân viên hàng không trả lại

Nữ nhân viên VIAGS trả lại gần 1 tỷ đồng khách bỏ quên trên máy bay

Nữ nhân viên VIAGS trả lại gần 1 tỷ đồng khách bỏ quên trên máy bay

Nữ nhân viên sân bay trả lại tài sản gần 1 tỷ đồng nhặt được của hành khách Singapore

Nữ nhân viên sân bay trả lại tài sản gần 1 tỷ đồng nhặt được của hành khách Singapore

Nhân viên VIAGS kịp thời trả lại hành khách tài sản thất lạc trị giá gần 1 tỷ đồng

Nhân viên VIAGS kịp thời trả lại hành khách tài sản thất lạc trị giá gần 1 tỷ đồng

Một nhân viên hàng không trả lại khách tài sản gần 1 tỉ đồng bỏ quên

Một nhân viên hàng không trả lại khách tài sản gần 1 tỉ đồng bỏ quên

Để quên tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng, một khách hàng được Vietnam Airlines trả lại

Để quên tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng, một khách hàng được Vietnam Airlines trả lại

Một nhân viên hàng không trả lại hành khách tài sản bỏ quên gần 1 tỷ đồng

Một nhân viên hàng không trả lại hành khách tài sản bỏ quên gần 1 tỷ đồng

Khách bỏ quên gần 1 tỷ đồng trên máy bay

Khách bỏ quên gần 1 tỷ đồng trên máy bay

Nhân viên phục vụ vệ sinh nhặt được túi xách trị giá gần 1 tỷ hành khách bỏ quên sau chuyến bay

Nhân viên phục vụ vệ sinh nhặt được túi xách trị giá gần 1 tỷ hành khách bỏ quên sau chuyến bay

Hành khách bỏ quên gần 1 tỷ đồng trên máy bay tại Tân Sơn Nhất

Hành khách bỏ quên gần 1 tỷ đồng trên máy bay tại Tân Sơn Nhất