Người trẻ với khát vọng khởi nghiệp

Người trẻ với khát vọng khởi nghiệp

Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp của các bạn trẻ Đất Sen hồng Đồng Tháp diễn ra sôi nổi với nhiều...