Hợp tác xã Việt Nam: Liên kết, hợp tác cùng phát triển

Hợp tác xã Việt Nam: Liên kết, hợp tác cùng phát triển

Ngày 11/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế hợp...
Thay đổi mô hình hoạt động, nhiều hợp tác xã xuất khẩu sang được thị trường khó tính

Thay đổi mô hình hoạt động, nhiều hợp tác xã xuất khẩu sang được thị trường khó tính

Các hợp tác xã do VCED hỗ trợ được đánh giá cao

Các hợp tác xã do VCED hỗ trợ được đánh giá cao

Hỗ trợ hợp tác xã tại 5 tỉnh

Hỗ trợ hợp tác xã tại 5 tỉnh

Thanh long, Bưởi da xanh bày bán tại Canada

Thanh long, Bưởi da xanh bày bán tại Canada

Thanh long và bưởi da xanh của hợp tác xã Việt 'lên kệ' siêu thị tại Canada

Thanh long và bưởi da xanh của hợp tác xã Việt 'lên kệ' siêu thị tại Canada

Bưởi da xanh của Bến Tre mang tên Cô Gái Bưởi Hồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Canada

Bưởi da xanh của Bến Tre mang tên Cô Gái Bưởi Hồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Canada

Bưởi da xanh của Bến Tre lần đầu xuất sang Canada

Bưởi da xanh của Bến Tre lần đầu xuất sang Canada

Quản lý rủi ro trong nông nghiệp nhìn từ kinh nghiệm của Canada

Quản lý rủi ro trong nông nghiệp nhìn từ kinh nghiệm của Canada

Dự án VCED hỗ trợ các Hợp tác xã Việt Nam phát triển

Dự án VCED hỗ trợ các Hợp tác xã Việt Nam phát triển

Dự án VCED hỗ trợ hợp tác xã Việt Nam phát triển thị trường qua Vietnam Foodexpo 2019

Dự án VCED hỗ trợ hợp tác xã Việt Nam phát triển thị trường qua Vietnam Foodexpo 2019

Thời điểm để hợp tác xã phát triển mạnh hơn

Thời điểm để hợp tác xã phát triển mạnh hơn

Hội thảo Nông nghiệp Quốc tế 2019: 'Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn'.

Hội thảo Nông nghiệp Quốc tế 2019: 'Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn'.

Tăng cường năng lực lao động nông thôn phục vụ khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu (Phần I)

Tăng cường năng lực lao động nông thôn phục vụ khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu (Phần I)